Bend down là gìNghĩa từ Bend down

Ý nghĩa của Bend down là:

  • Cúi xuống

Ví dụ minh họa cụm động từ Bend down:

 
- I BENT DOWN to pick it up off the floor.
Tôi cúi xuống để nhặt nó từ sàn lên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bend down trên, động từ Bend còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp