Bend over là gìNghĩa từ Bend over

Ý nghĩa của Bend over là:

  • Cúi xuống

Ví dụ minh họa cụm động từ Bend over:

 
- I BENT OVER to do my shoes up.
Tôi cúi xuống để đi giày vào.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bend over trên, động từ Bend còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp