Bend over backwards là gìNghĩa từ Bend over backwards

Ý nghĩa của Bend over backwards là:

  • Làm nhiều thứ để giúp đỡ hoặc làm vừa lòng ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Bend over backwards:

 
- I BENT OVER BACKWARDS for them and they didn't even thank me.
Tôi đã làm nhiều thứ để giúp đỡ họ thế mà họ còn chưa từng cám ơn tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bend over backwards trên, động từ Bend còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp