Block in là gìCụm động từ Block in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Block in

Ý nghĩa của Block in là:

  • Đỗ một xe và làm cản trở xe khác

Ví dụ minh họa cụm động từ Block in:

 
-  I couldn't drive here this morning because someone had BLOCKED me IN.
Sáng nay tôi đã không thể lái xe ra khỏi đây bởi vì có ai đó đã đỗ xe và gây
cản trở tôi.

Nghĩa từ Block in

Ý nghĩa của Block in là:

  • Vẽ phác thảo (một kế hoạch, bức tranh, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Block in:

 
-  He BLOCKED IN the events in his calendar.
Anh ta đã phác thảo các sự kiện trong lịch công tác.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Block in trên, động từ Block còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp