Block up là gìNghĩa từ Block up

Ý nghĩa của Block up là:

  • Chặn, gây cản trở, làm tắc nghẽn

Ví dụ minh họa cụm động từ Block up:

 
-  The pipe's BLOCKED UP and no water gets through.
Đường ống bị chặn và không có giọt nước nào chảy qua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Block up trên, động từ Block còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp