Block off là gìCụm động từ Block off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Block off

Ý nghĩa của Block off là:

  • Chặn lối ra để ngăn cản ai đó thoát ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Block off:

 
-  The police BLOCKED OFF the road after the murder.
Cảnh sát phong tỏa con đường sau khi xảy ra vụ ám sát.

Nghĩa từ Block off

Ý nghĩa của Block off là:

  • Đặt hoặc dành một khoảng thời gian

Ví dụ minh họa cụm động từ Block off:

 
- They BLOCKED OFF a week to decorate my house.
Họ dành một tuần để trang trí nhà cửa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Block in trên, động từ Block còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp