Bottle away là gìNghĩa từ Bottle away

Ý nghĩa của Bottle away là:

  • Tích tụ, kiềm chế

Ví dụ minh họa cụm động từ Bottle away:

 
-  If you BOTTLED your anger AWAY, it will only grow worse, and soon, you won't
be able to contain it. Please talk to me, don't BOTTLED AWAY your emotions like
that!
Nếu bạn cứ kiềm chế cơn giận của mình, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ, và sớm muộn gì
bạn sẽ không thể chứa đựng được nó. Xin hãy nói với mình, đừng tích tụ cảm xúc
của mình như thế.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bottle away trên, động từ Bottle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp