Bottle up là gìNghĩa từ Bottle up

Ý nghĩa của Bottle up là:

  • Kiềm chế, nén

Ví dụ minh họa cụm động từ Bottle up:

 
- She BOTTLED UP her feelings even though she was furious with them and
kept quiet.
Cô ta kiềm chế cảm xúc của mình ngay cả khi cô ta giận dữ với họ và giữ im
lặng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bottle up trên, động từ Bottle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp