Bottle out là gìNghĩa từ Bottle out

Ý nghĩa của Bottle out là:

  • Thiếu cam đảm (để làm điều gì)

Ví dụ minh họa cụm động từ Bottle out:

 
-  She was going to tell her boss exactly what she thought, but BOTTLED OUT
in the end.
Cô ấy đã định nói cho xếp điều cô ấy nghĩ, nhưng lại thiếu cam đảm vào phút
cuối.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bottle out trên, động từ Bottle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp