Buckle down là gì



Nghĩa từ Buckle down

Ý nghĩa của Buckle down là:

  • (tự nhủ với bản thân) Bắt đầu chăm chỉ

Ví dụ minh họa cụm động từ Buckle down:

 
- We had to BUCKLE DOWN and study for the exam.
Chúng ta phải bắt đầu học tập chăm chỉ cho kì thi thôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buckle down trên, động từ Buckle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp