Buckle under là gìNghĩa từ Buckle under

Ý nghĩa của Buckle under là:

  • Chấp nhận, đối mặt (áp lực, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Buckle under:

 
- They didn't like the ideas, but had to BUCKLE UNDER or face the sack.
Họ đã không thích các quan điểm đó, nhưng buộc phải chấp nhận hoặc đối mặt với
nguy cơ buộc thôi việc.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buckle under trên, động từ Buckle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp