Buckle up là gìNghĩa từ Buckle up

Ý nghĩa của Buckle up là:

  • Thắt chặt dây an toàn

Ví dụ minh họa cụm động từ Buckle up:

 
- We were told to BUCKLE UP before take-off.
Chúng tôi được nhắc nhở cần thắt chặt dây an toàn trước khi cất cánh.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Buckle up trên, động từ Buckle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp