Bundle off là gìNghĩa từ Bundle off

Ý nghĩa của Bundle off là:

  • Gửi, tống, đưa (ai) đi đâu

Ví dụ minh họa cụm động từ Bundle off:

 
- He BUNDLED the kids OFF to bed.
Anh ta đưa lũ trẻ lên giường.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bundle off trên, động từ Bundle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp