Bundle up là gìCụm động từ Bundle up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Bundle up

Ý nghĩa của Bundle up là:

  • Mặc áo ấm cho ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Bundle up:

 
- We BUNDLED UP before going out as it was snowing.
Chúng tôi đã mặc áo ấm trước khi ra ngoài bởi vì trời đang có tuyết rơi.

Nghĩa từ Bundle up

Ý nghĩa của Bundle up là:

  • Bó, bọc, gói lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Bundle up:

 
- I BUNDLED UP my newspapers and dropped them in the recycling bin.
Tôi bọc các tờ báo lại và bỏ chúng vào trong thùng rác.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bundle up trên, động từ Bundle còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp