Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 10

    Thời gian: 15 phút

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

1. The gender gap in primary education has been eliminated.

      A. variety

      B. inconsistency

      C. difference

      D. similarity

2. The United Kingdom has made a remarkable progress in gender equality.

      A. insignificant

      B. impressive

      C. notable

      D. famous

Quảng cáo

3. Men and women equally gain first class degrees.

      A. acquire

      B. lose

      C. achieve

      D. Obtain

4. The United Kingdom still faces challenges in gender equality.

      A. fairness

      B. inequality

      C. evenness

      D. equilibrium

5. Much has to be done to achieve gender equality in employment opportunities.

      A. attain

      B. obtain

      C. reach

      D. abandon

Quảng cáo

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. It is important that men should share household tasks ____ their wives.

      A. to

      B. with

      C. for

      D. against

2. Women are more hard-working than men although they are physically ____ weaker.

      A. more

      B. as

      C. so

      D. Ø

3. Women are likely to become trouble-makers ____ they are too talkative.

      A. in order

      B. so

      C. because

      D. thus

4. Some people tend to wrongly believe that men are not as good ____ children as women.

      A. with

      B. as

      C. at

      D. on

5. Not many people are aware ____ male preference in this company.

      A. for

      B. on

      C. about

      D. of

Đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 mới Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 10 mới có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2005 - Toán Lý Hóa