Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Số 3310 được biểu diễn trong hệ cơ số 2 là:

Quảng cáo

A. 11111     B. 100001     C. 11110     D. 10011

Câu 2 Bộ nhớ ngoài dùng để:

A. Lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ cho bộ nhớ trong

B.Lưu trữ lâu dài dữ liệu

C. Hỗ trợ cho bộ nhớ trong

D. Tất cả đều sai

Câu 3 Số 17F16 được biểu diễn trong hệ cơ số 10 là:

A. 338     B. 833     C. 388     D. 383

Câu 4 Bộ xử lí trung tâm (CPU) là

A. Bộ nhớ ngoài và bộ nhớ trong.

B.Thiết bị chính thực hiện và điều khiển chương trình

C. Gồm bộ nhớ ROM và bộ nhớ RAM.

D.Thanh ghi

Quảng cáo

Câu 5 Các thiết bị sau đây, thiết bị nào thuộc bộ nhớ ngoài?

A.Thiết bị nhớ Flash (USB).

B.Đĩa cứng.

C.Đĩa CD.

D.Cả ba phương án trên đều đúng

Câu 6 Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?

A.Sự ra đời của máy tính điện tử.

B. Sự ra đời của máy bay.

C.Sự ra đời của các phương tiện giao thông.

D.Sự ra đời của máy cơ khí.

Câu 7 Hệ Hexa sử dụng các kí hiệu:

A. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9 và A, B, C, D, E, F.

B. 2 chữ số: 0 và 1

C. 8 chữ số: 0, 1, 2,...,7

D. 10 chữ số: 0,1,2 ...,9

Quảng cáo

Câu 8 Một quyển truyện A gồm 10 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 2 MB. Hỏi nếu lưu trữ 10 quyển truyện A thì chiếm trên đĩa cứng là bao nhiêu KB?

A. 10240     B. 20480     C. 40280     D. 20000

Câu 9 Số 4510 được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là

A. 1A     B. 3D     C.2D     D.5A

Câu 10 Thiết bị nào là quan trọng nhất đối với máy tính trong các thiết bị sau?

A. Đĩa mềm     B. RAM     C. Màn hình     D. CPU

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A B A D B D A A B C D

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-1.jsp

2005 - Toán Lý Hóa