Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Môn Tin học lớp 10

    Thời gian làm bài: 15 phút

Phần trắc nghiệm

Câu 1 Lệnh Insert → Break → Page break dùng để :

Quảng cáo

A.Lưu văn bản

B.Ngắt trang

C.Tìm kiếm

D.Đánh số trang

Câu 2 Địa chỉ E-mail được viết theo qui tắc:

A.Tên truy cập@địa chỉ máy chủ của hộp thư

B.Tên truy cập địa chỉ máy chủ của hộp thư

C.Tên máy địa chỉ máy chủ của hộp thư

D.Tên máy tính@địa chỉ máy chủ của hộp thư

Câu 3 Những ngành nào sau đây được sử dụng Internet?

A.Giáo dục

B.Kinh doanh thương mại

C.Y tế

D.Cả A, B, C

Quảng cáo

Câu 4 Cho bảng sau:

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Cho biết kết quả nối cột A với cột B nào là đúng?

A.1C, 2B, 3D, 4A

B.1D, 2B, 3C, 4A

C.1A, 2B, 3D, 4C

D.1B, 2C, 3D, 4A

Câu 5 Bạn lựa chọn khu vực nào để thể hiện rằng bạn muốn in 4 bản?

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

A.Khu vực số 1

B.Khu vực số 2

C.Khu vực số 3

D.Khu vực số 4

Câu 6 Để chèn vào văn bản những hình ảnh trên, ta chọn mục symbol như hình minh họa đúng hay sai?

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 10 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

A.Đúng        B. sai

Quảng cáo

Câu 7 Khái niệm sau đây nói đến mô hình mạng nào:

Tất cả các máy tính đều bình đẳng với nhau, mỗi máy tính có thể vừa cung cấp trực tiếp tài nguyên, vừa có thể sử dụng tài nguyên của máy tính khác.

A.Mô hình mạng ngang hàng

B.Mô hình mạng khch chủ.

C.Mô hình mạng Client/Server.

D.Cả B và C.

Câu 8 Chọn từ (cum từ) thích hợp điền vào chỗ trống (…..) trong các câu sau: ……………cung cấp tài nguyên chung cho người dùng mạng.

A.Tài nguyên chung

B.Máy chủ

C.Máy khách

D.Tất cả đều sai

Câu 9 Điền vào chỗ trống trong đoạn sau:

Để các máy tính có thể giao dịch được với nhau, cần phải có các quy định đặc biệt gọi là các giao thức truyền thông. Dữ liệu truyền trong mạng được tổ chức thành các gói tin có kích thước xác định. Các gói tin được đánh số để sau đó có thể tập hợp chúng lại 1 cách đúng đắn. Thực chất giao thức truyền thông là ………………chuyên dụng thực hiện việc truyền thông trong mạng.

A.Chương trình

B.Phần mềm

C.Ngôn ngữ

D.Giao thức

Câu 10 Dịch vụ thông tin đa phương tiện, tích hợp hầu hết các dịch vụ trên internet cho phép duyệt, tìm kiếm, truyền và tổ chức liên kết các trang web là:

A.WWW

B.Website

C.Siêu văn bản

D.Siêu liên kết

Đáp án

   

CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A B A D A B A B B B A

Các đề kiểm tra Tin học lớp 10 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

de-kiem-tra-15-phut-tin-hoc-10-hoc-ki-2.jsp

2005 - Toán Lý Hóa