Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, thường điều chế HNO3 bằng phản ứng:

Quảng cáo

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

Câu 2: Trong phản ứng hóa học giữa Ca và P, P đóng vai trò

 A. vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

 B. không đó vai trò oxi hóa hay khử.

 C. là chất oxi hóa.

 D. là chất khử.

Câu 3: Axit H3PO4 và HNO3 cùng phản ứng được với tất cả các chất trong dãy

 A. MgO, BaSO4, NH3, Ca(OH)2.

 B. NaOH, KCl, NaHCO3, H2S.

 C. CuCl2, KOH, NH3, Na2CO3.

 D. KOH, NaHCO3, NH3, CaO.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4: Khí amoniac làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu

 A. xanh.

 B. đỏ.

 C. tím.

 D. không màu.

Câu 5: Thêm 250 ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch H3PO4 1,5M. Muối tạo thành có khối lượng tương ứng là

 A. 28,4g Na2HPO4 và 16,4g Na3PO4

 B. 24,0g NaH2PO4 và 14,2g Na2HPO4

 C. 12,0g NaH2PO4 và 28,4g Na2HPO4

 D. 14,2g Na2HPO4 và 32,8g Na3PO4

Câu 6. Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn dung dịch HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3

 A. 80%.

 B. 50%.

 C. 60%.

 D. 85%.

Câu 7: Cho hỗn hợp gồm 0,2 mol Fe và 0,3 mol Mg vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,4 mol một sản phẩm khử chứa N duy nhất. Sản phẩm đó là

 A. N2O.

 B. NO.

 C. NO2.

 D. NH4NO3.

Quảng cáo

Câu 8: Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3, FeS, FeS2 lần lượt phản ứng với HNO3 đặc nóng. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là

 A. 9.

 B. 8.

 C. 10.

 D. 7.

Câu 9: Photpho hoạt động hơn so với nitơ do

 A. photpho có độ âm điện nhỏ hơn nitơ.

 B. photpho có độ âm điện lớn hơn nitơ.

 C. photpho có hai dạng thù hình.

 D. photpho có độ âm điện nhỏ hơn nitơ nhưng do liên kết kém bền so với liên kết N ≡ N.

Câu 10: HNO3 chỉ thể hiện tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?

 A. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe3O4, FeCO3

 B. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeS

 C. CuO, NaOH, MgCO3, Fe2O3

 D. KOH, FeS, K2CO3, CuS, C

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

Câu 1. B

Trong phòng thí nghiệm, axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 hoặc KNO3 tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.

Câu 2. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

P có số oxi hóa giảm từ 0 xuống – 3 sau phản ứng nên là chất oxi hóa.

Câu 3. D

 A sai do BaSO4 không phản ứng với H3PO4 và HNO3.

 B sai do H2S; KCl không tác dụng với H3PO4

 C sai do CuCl2 không tác dụng với HNO3

Câu 4. A

Khí amoniac làm xanh giấy quỳ tím ẩm do:

 NH3 + H2O ⇌ NH4+ + OH-

Câu 5. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

Vậy sau phản ứng thu được hai muối NaH2PO4 (x mol) và Na2HPO4 (y mol)

Bảo toàn P có: x + y = 0,3

Bảo toàn Na có: x + 2y = 0,5

Giải hệ phương trình được x = 0,1 và y = 0,2.

Vậy khối lượng hai muối NaH2PO4 và Na2HPO4 lần lượt là 12 gam và 28,4 gam.

Câu 6. A

Ta có khối lượng HNO3 thực tế thu được là:

mtt = mHNO3 = 160.63% = 100,8 tấn.

Sơ đồ điều chế HNO3 từ NH3

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

Lượng HNO3 thu được theo lý thuyết là: mlt = x = (34.63):17=126 tấn.

Hiệu suất của phản ứng là Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 2)

Câu 7. B

Bảo toàn electron có:

3.nFe + 2.nMg = n.nkhí → n = 3 (Với n là số electron nhận)

Vậy khí là NO.

Câu 8. A

Khi HNO3 đặc, nóng phản ứng với các chất sau: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3, FeS, FeS2 thì phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử.

Câu 9. D

Câu 10. C

 CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

 NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O

 MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 + H2O

 Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa