Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Nhận xét đúng về muối amoni là

Quảng cáo

 A. Muối amoni là tinh thể ion, phân tử gồm cation amoni và anion hidroxit.

 B. Tất cả các muối amoni đều dễ tan trong nước, khi tan điện li hòa toàn thành cation amoni và anion gốc axit.

 C. Dung dịch muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm đặc, nóng cho thoát ra chất khí làm quỳ tím hóa đỏ.

 D. Khi nhiệt phân muối amoni luôn luôn có khí amoniac thoát ra.

Câu 2. Dung dịch amoniac có tính bazơ do

 A. Amoniac tan nhiều trong nước.

 B. Phân tử amoniac là phân tử có cực.

 C. Khi tan trong nước, amoniac kết hợp với nước tạo ra các ion NH4+ và H3O+.

 D. Khi tan trong nước, các phân tử amoniac kết hợp với ion H+ của nước tạo ra các ion NH4+ và OH-.

Câu 3. Trong công nghiệp, để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao người ta thường

 A. cho H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit.

 B. cho P tác dụng với HNO3 đặc.

 C. đốt cháy P thu P2O5 rồi cho P2O5 tác dụng với H2O.

 D. nung hỗn hợp Ca3(PO4)2, SiO2, C.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Cho 3,92 gam H3PO4 vào dung dịch chứa 4,4 gam NaOH. Số mol muối tạo thành là

 A. 0,01 và 0,03.

 B. 0,02 và 0,03.

 C. 0,01 và 0,02.

 D. đáp án khác.

Câu 5. Phát biểu sai

 A. Muối nitrat được sử dụng chủ yếu để làm phân đạm trong nông nghiệp.

 B. Nhiều chất hữu cơ bị phá hủy hoặc bốc cháy khi tiếp xúc với HNO3 đặc.

 C. HNO3 là một axit mạnh, có tính oxi hóa mạnh.

 D. HNO3 đặc khi tác dụng với C, S, P nó khử các phi kim đến mức oxi hóa cao nhất.

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X và 0,448 lít khí N2 (đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X là

 A. 18,90 gam.

 B. 37,80 gam.

 C. 39,80 gam.

 D. 28,35 gam.

Câu 7. Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40% P2O5. Vậy % khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là

 A. 78,56%.

 B. 56,94%.

 C. 65,92%.

 D. 75,83%.

Quảng cáo

Câu 8. Trong các nguồn sau, nguồn chứa nhiều photpho trong tự nhiên là

 A. quặng apatit.

 B. quặng xiđerit.

 C. cơ thể người và động vật.

 D. protein thực vật.

Câu 9. Đốt cháy P trong điều kiện thiếu oxi thu được sản phẩm là

 A. PO.

 B. P2O.

 C. P2O3.

 D. P2O5.

Câu 10. Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp là

 A. chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

 B. nhiệt phân muối NH4NO3.

 C. phân hủy protein.

 D. tất cả đều đúng.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 1. B.

Câu 2. D.

Câu 3. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 4. A

nNaOH = 0,11 mol, naxit = 0,04 mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4) → tạo hai muối Na2HPO4 (x mol) và Na3PO4 (y mol).

Bảo toàn Na có: 2x + 3y = 0,11

Bảo toàn P có: x + y = 0,04

→ x = 0,01 và y = 0,03.

Câu 5. D

HNO3 đặc khi tác dụng với C, S, P nó oxi hóa các phi kim đến mức oxi hóa cao nhất.

Câu 6. C

nZn = 0,2 mol; nN2 = 0,02 mol.

Giả sử sản phẩm khử sinh ra chỉ có N2. Ta có nZn.2 = 0,4 ≠ nN2.10 = 0,2.

Vậy còn có sản phẩm khử là NH4NO3 x mol

Áp dụng định luật bảo toàn electron có: nZn.2 = nN2.10 + nNH4NO3.8

→ nNH4NO3 = 0,025 mol.

Muối trong X gồm Zn(NO3)2 và NH4NO3.

Bảo toàn nguyên tố Zn có nZn(NO3)2 = nZn = 0,2

→ mmuối = 0,2.(65 + 62.2) + 0,025.(18 + 62) = 39,80 gam.

Câu 7. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 4)

Câu 8. A

Hai khoáng vật chính của photpho là photphorit và apatit.

Câu 9. C

 4P + 3O2 (thiếu) → 2P2O3

Câu 10. A

Phương pháp chủ yếu sản xuất N2 trong công nghiệp là chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa