Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Đề kiểm tra Hóa học 11 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Không khí trong phòng thí nghiệm bị ô nhiễm bởi khí clo. Để khử độc, có thể xịt vào không khí dung dịch nào sau đây?

Quảng cáo

 A. Dung dịch NaOH.

 B. Dung dịch NH3.

 C. Dung dịch NaCl.

 D. Dung dịch H2SO4 loãng.

Câu 2. Phát biểu sai

 A. Các muối amoni đều dễ tan trong nước.

 B. Các muối amoni khi tan trong nước đều điện li hoàn toàn thành ion.

 C. Các muối amoni khi đun nóng đều bị phân hủy thành amoniac và axit tương ứng.

 D. Có thể dùng muối amoni để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây là sai?

 A. Axit photphoric là chất tinh thể trong suốt, rất háo nước.

 B. Axit photphoric tan trong nước theo bất kỳ tỉ lệ nào.

 C. Axit photphoric thường dùng là dung dịch đặc, sánh, có nồng độ 85%.

 D. Dung dịch axit photphoric 85% có màu nâu đỏ.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa
2004 - Toán Lý Hóa

Câu 4. Thuốc thử dùng để nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là

 A. quỳ tím.

 B. Dung dịch NaOH.

 C. Dung dịch AgNO3.

 D. Dung dịch NaCl.

Câu 5. Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét sai là

 A. Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước.

 B. Các muối nitrat là chất điện li mạnh, trong dung dịch loãng chúng phân li hoàn toàn thành các ion.

 C. Các muối nitrat dễ bị nhiệt phân hủy.

 D. Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.

Câu 6. Cho 25,2 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng, đun nóng thu được khí NO là sản phẩm khử duy nhất và một dung dịch Z, còn lại 1,4 gam kim loại không tan. Khối lượng muối trong dung dịch Z là

 A. 76,5 gam.

 B. 82,5 gam.

 C. 126,2 gam.

 D. 180,2 gam.

Câu 7. Chất nào sau đây không phải là đạm amoni?

 A. NH4Cl.

 B. NH4NO3.

 C. (NH4)2SO4.

 D. NaNO3.

Quảng cáo

Câu 8. Vị trí của P (z = 15) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là

 A. ô 15, chu kỳ 2, nhóm VA.

 B. ô 15, chu kỳ 3, nhóm VA.

 C. ô 15, chu kỳ 2, nhóm IIIA.

 D. ô 15, chu kỳ 3, nhóm IIIA.

Câu 9. Khi tham gia phản ứng hóa học, P thể hiện tính chất nào sau đây?

 A. Tính oxi hóa.

 B. Tính khử.

 C. Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

 D. Tính kim loại.

Câu 10. Cho V lít (đktc) hỗn hợp khí N2 và H2 có tỉ lệ mol 1:4 vào bình kín và nung nóng. Sau phản ứng thu được 1,5 mol NH3. Biết hiệu suất phản ứng là H = 25%. Giá trị của V là

 A. 42 lít.

 B. 268,8 lít.

 C. 336 lít.

 D. 448 lít.

Đáp án & Hướng dẫn giải

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Câu 1. B

Cl2 oxi hóa mạnh amoniac tạo ra N2 và HCl.

 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl.

Câu 2. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Câu 3. D

Dung dịch axit photphoric 85% không màu.

Câu 4. C

PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4 (↓ vàng)

Câu 5. D

Các muối nitrat được sử dụng chủ yếu làm phân bón hóa học trong nông nghiệp, ngoài ra còn được sử dụng làm thuốc nổ đen...

Câu 6. A

Do sau phản ứng vẫn còn kim loại nên sau phản ứng chỉ thu được muối Fe(NO3)2.

Bảo toàn nguyên tố Fe có nmuối = nFe phản ứng = (25,2 - 1,4) : 56 = 0,425 mol

mmuối = 0,425.(56 + 62.2) = 76,5 gam.

Câu 7. D

NaNO3 thuộc đạm nitrat.

Câu 8. B

P (z = 15): 1s22s22p63s23p3

P thuộc ô 15 (do z = 15), chu kỳ 3 (do có 3 lớp electron), nhóm VA (do 5 electron lớp ngoài cùng, nguyên tố p).

Câu 9. C

Trong hợp chất, P có các số oxi hóa -3, +3, +5. Do đó, khi tham gia phản ứng hóa học P vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử.

Câu 10. C

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Giả sử phản ứng xảy ra với H = 100% → N2 hết →Hiệu suất tính theo N2.

Đặt số mol N2 ban đầu là x mol, nH2 ban đầu = 4x mol;

Do hiệu suất phản ứng là 25% nên nN2 pứ = 25%.x = 0,25x mol

Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Bài số 2 - Đề 3)

Xem thêm các Đề kiểm tra Hóa học lớp 11 có lời giải hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


2004 - Toán Lý Hóa