Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Số liền sau của số chẵn lớn nhất có hai chữ số là

 A. 99

 B. 98

 C. 100

 D. 97

Câu 2. Tổng của 29 và 7 là

 A. 34

 B. 36

 C. 38 D.40

Câu 3. Cho: 35 + 46 ... 85 – 4

Dấu thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

 A. >

 B. <

 C. =

 D. +

Câu 4. Bao gạo cân nặng 54kg. Bao gạo nặng hơn bao ngô 12kg. Hỏi bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 A. 42kg

 B. 66kg

 C. 32kg

 D. 76kg

Câu 5. Cho: 8dm6cm = ... cm

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

 A. 86

 B. 96

 C. 86cm

 D. 96cm

Câu 6. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Số hình tứ giác có trong hình vẽ trên là

 A. 5 hình

 B. 7 hình

 C. 6 hình

 D. 8 hình

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7.

Quảng cáo

a) Viết số:

 Bảy mươi mốt: ……………………

 Sáu mươi tư: ……………………...

b) Đọc số:

 65: ………………………………....

 82: ………………………………….

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 45

b) 23 + 9

c) 67 - 32

d) 16 + 64

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

25kg + 5kg … 40kg

8kg + 7kg ... 13kg

76kg – 22kg … 40kg + 13kg

45kg + 5kg … 56kg

Câu 10. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?

Câu 11. Đoạn thẳng AB dài 34 cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 10 cm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A

Câu 2. B

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. A

Câu 6. A

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7.

a) Viết số:

 Bảy mươi mốt: 71

 Sáu mươi tư: 64

b) Đọc số:

 65: Sáu mươi lăm

 82: Tám mươi hai

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Câu 9.

25kg + 5kg < 40kg

8kg + 7kg > 13kg

76kg – 22kg > 40kg + 13kg

45kg + 5kg < 56kg

Câu 10.

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

  78 + 13 = 91 (kg)

    Đáp số: 91kg đường

Câu 11.

Đoạn thẳng CD dài số xăng – ti – mét là:

  34 – 10 = 24 (cm)

    Đáp số: 24cm

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên