Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quảng cáo

Câu 1. Tổng của 39 và 22 là

 A. 61

 B. 71

 C. 81

 D. 51

Câu 2. 92 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?

 A. 32 và 50

 B. 55 và 47

 C. 37 và 55

 D. 55 và 47

Câu 3. An có 18 viên bi. Hùng có nhiều hơn An 12 viên bi. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi?

 A. 10 viên bi

 B. 6 viên bi

 C. 30 viên bi

 D. 40 viên bi

Câu 4. Tìm x, biết: x + 16 = 30

 A. x = 15

 B. x = 16

 C. x = 14

 D. x = 4

Câu 5. Kết quả của phép tính 86 – 6 – 9 là

 A. 71

 B. 70

 C. 81

 D. 85

Câu 6. Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

 A. 6 hình tam giác

 B. 7 hình tam giác

 C. 8 hình tam giác

 D. 9 hình tam giác

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống

Quảng cáo

10 cm =……….. dm

9 dm = …….... cm

1 dm = ………... cm

20 cm = ………..dm

Câu 8. Tính

58 + 26 + 4 = …

78 + 9 + 12 = …

35 + 15 -10 = …

60 - 10 + 17 = …

Câu 9. Điền dấu >, <, = vào ô trống

45 + 27 ... 48 +23

38 +8 ... 50 - 10

9 + 6 - 3 ... 14

45 ... 40 +10

Câu 10.

a) Quang cân nặng 29 kg. Minh cân nặng hơn Quang 4 kg. Hỏi Minh cân nặng bao nhiêu ki -lô- gam?

b) Anh 14 tuổi. Em kém anh 3 tuổi. Hỏi Em bao nhiêu tuổi?

Câu 11. Hai số có tổng bằng 47. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. C

Câu 5. A

Câu 6. C

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống

Quảng cáo

10 cm = 1 dm

9 dm = 90 cm

1 dm = 10 cm

20 cm = 2 dm

Câu 8.

58 + 26 + 4 = 88

78 + 9 + 12 = 99

35 + 15 - 10 = 40

60 - 10 + 17 = 67

Câu 9.

45 + 27 > 48 +23

38 +8 < 50 - 10

9 + 6 - 3 < 14

45 < 40 +10

Câu 10.

a) Bài giải

Cân nặng của Minh là:

  29 + 4 = 33 (kg)

  Đáp số: 33kg

b) Bài giải

Tuổi của em là:

  14 – 3 = 11 (tuổi)

  Đáp số: 11 tuổi

Câu 11.

Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm vào số hạng thứ hai 8 đơn vị thì tổng mới tăng lên 8 đơn vị.

Tổng mới là: 47 + 8 = 55

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học