Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

    Đề thi Giữa học kì 1

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải về

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Câu 1. Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:

 A. 76

 B. 67

 C. 670

 D. 607

Câu 2. Số lẻ liền trước số 63 là:

 A. 61

 B. 62

 C. 64

 D. 65

Câu 3. Thứ tự các số được sắp xếp từ lớn đến bé là:

 A. 17; 78; 81; 49; 38

 C. 17; 38; 78; 81; 49

 B. 17; 38; 49; 78; 81

 D. 17; 49; 38; 78; 81

Câu 4. Cho hình vẽ:

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Hỏi hình vẽ trên có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 8 hình tam giác

 B. 9 hình tam giác

 C. 10 hình tam giác

 D. 7 hình tam giác

Câu 5. Minh có đoạn dây dài 9dm. Minh cắt bớt đi một đoạn dài 2dm. Hỏi đoạn dây còn lại của Minh dài bao nhiêu đề - xi – mét?

 A. 70dm

 B. 7cm.

 C. 7dm

 D. 7

Câu 6. Hiệu của số lớn nhất có 2 chữ số và 20 là:

 A. 90

 B. 79

 C. 80

 D. 70

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. Viết các số 45, 73, 66, 39, 80, 59:

Quảng cáo

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 8. Đặt tính và tính:

  48 + 37

  17 + 77

  35 – 17

  95 – 26

Câu 9. Viết 5 phép cộng có tổng bằng 20 theo mẫu: 19 + 1 = 20;

  … + … = 20

  … + … + … = 20

  … + … + … + … = 20

Câu 10. Tìm hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số sau: 70; 0; 12; 27; 80; 3.

Câu 11. Trong một phép tính cộng có tổng bằng 66, nếu giữ nguyên một số hạng và giảm số hạng kia đi 8 đơn vị thì tổng mới là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A

Câu 2. A

Câu 3. B

Câu 4. A

Câu 5. C

Câu 6. D

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN

Quảng cáo

Câu 7. Viết các số 45, 73, 66, 39, 80, 59:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 39; 45; 59; 66; 73; 80

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 80; 73; 66; 59; 45; 39

Câu 8.

Đề thi Giữa kì 1 môn Toán lớp 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Câu 9.

18 + 2 = 20

17 + 3 = 20

2 + 10 + 8 = 20

1 + 2 + 8 + 9 = 20

2 + 3 + 7 + 8 = 20

Câu 10.

Bài giải

Số lớn nhất trong các số trên là: 80

Số nhỏ nhất trong các số trên là: 0

Hiệu hai số là: 80 – 0 = 80

Đáp số: 80

Câu 11.

Nếu giữ nguyên một số hạng và giảm số hạng kia đi 8 đơn vị thì tổng mới sẽ giảm đi 8 đơn vị.

Tổng mới là: 66 – 8 = 58

Đáp số: 58

Tải về

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học