Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

    Đề thi Cuối học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Viết (theo mẫu)

Quảng cáo
345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
7 trăm, 0 chục, 1 đơn vị
812 = 800 + 10 + 2
567
6 trăm, 9 chục, 2 đơn vị

Câu 2. Tính nhẩm:

3 x 4 = ...............     3 x 5 = ...............

4 x 7 = ...............     5 x 4 = ...............

15 : 3 = ..............     24 : 4 = ..............

5 x 6 = ...............     5 x 9 = ...............

25 : 5 = ..............

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

356 + 212     857 – 443

96 – 48     159 + 220

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 4. Thực hiện phép tính:

Quảng cáo

4 x 5 + 10 =

3 x 9 – 20 =

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 5. Tìm x, biết:

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

b. x – 124 = 400 + 56

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 7. Tính hiệu của số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số và số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 8. Cho đường gấp khúc ABCD. Biết độ dài đường gấp khúc ABC là 13cm, độ dài đường gấp khúc BCD là 10cm, độ dài đoạn thẳng BC là 6cm. Hãy tính:

a) Độ dài đoạn thẳng AB và độ dài đoạn thẳng CD.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD.

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 9. Anh cao 169 cm và cao hơn em 25cm. Hỏi cả hai anh em cao bao nhiêu cm?

...........................................

...........................................

...........................................

Câu 10. Để đánh số trang một quyển sách từ 134 đến 143, ta phải dùng hết bao nhiêu chữ số?

...........................................

...........................................

...........................................

Đáp án & Thang điểm

Quảng cáo

Câu 1.

345 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị 345 = 300 + 40 + 5
701 7 trăm, 0 chục, 1 đơn vị 701 = 700 + 0 + 1
812 8 trăm, 1 chục, 2 đơn vị 812 = 800 + 10 + 2
567 5 trăm, 6 chục, 7 đơn vị 567 = 500 + 60 + 7
692 6 trăm, 9 chục, 2 đơn vị 692 = 600 + 90 + 2

Câu 2.

3 x 4 = 12     3 x 5 = 15

4 x 7 = 28     5 x 4 = 20

15 : 3 = 5     24 : 4 = 6

5 x 6 = 30     5 x 9 = 45

25 : 5 = 5

Câu 3.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 2)

Câu 4.

4 x 5 + 10 = 20 + 10 = 30

3 x 9 – 20 = 27 – 20 = 7

Câu 5.

a. 113 + 142 + x = 999 – 103

255 + x = 896

x = 896 – 255

x = 641

b. x – 124 = 400 + 56

x – 124 = 456

x = 456 + 124

x = 580

c. 963 – x = 869 – 28 : 4

963 – x = 869 – 7

963 – x = 862

x = 963 – 862

x = 101

Câu 7.

Số tròn trăm lớn nhất có ba chữ số là: 900

Số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 103

Hiệu của hai số là: 900 – 103 = 797

Đáp số: 797

Câu 8.

a)

Độ dài đoạn thẳng AB là:

13 – 6 = 7 (cm)

Độ dài đoạn thẳng CD là:

10 – 6 = 4 (cm)

b)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

7 + 6 + 4 = 17 (cm)

Đáp số: a) 7cm; 7cm b) 17cm

Câu 9.

Chiều cao của em là:

169 – 25 = 144 (cm)

Chiều cao của cả hai anh em là:

169 + 144 = 313 (cm)

Đáp số: 144cm; 313cm

Câu 10.

Từ 134 đến 143 có 10 số có chữ số.

Phải dùng hết số chữ số là:

3 × 10 = 30 (chữ số)

Đáp số: 30 chữ số

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên