Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

    Đề thi Cuối học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Kết quả của phép tính: 245 – 59 = ?

Quảng cáo

A. 304     B. 186

C. 168     D. 286

Câu 2. Điển số thích hợp vào chỗ chấm: 1 m = ..... cm

A. 10 cm     B. 100 cm

C. 1000 cm     D. 1 cm

Câu 3. Kết quả của phép tính 0 : 4 là:

A. 0     B. 1

C. 4     D. 40

Câu 4. Độ dài đường gấp khúc sau là:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

A. 16 cm     B. 20 cm

C. 15 cm     D. 12 cm

Câu 5. 30 + 50 Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3) 20 + 60. Dấu cần điền vào ô trống là:

A. <     B. >     C. =

Câu 6. Chu vi hình tứ giác

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

A. 19cm     B. 20cm

C. 21cm     D. 22cm

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7. Đặt tính rồi tính

Quảng cáo

465 + 213     857 – 432

459 – 19     234 + 296

Câu 9. Tính:

a) 10 kg + 36 kg – 21kg =

b) 18 cm : 2 + 45 cm=

Câu 10. Lớp 2C có 30 học sinh. Một phần ba số học sinh lớp 2C là nữ. Hỏi lớp 2C có bao nhiêu học sinh nữ? Bao nhiêu học sinh nam?

Câu 11.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Hình bên có ............. hình tứ giác

Hình bên có ............. hình tam giác

Câu 12. Một bác thợ may dùng 20 m vải để may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

Câu 13. Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Đáp án & Thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn B

Câu 3. Chọn A

Câu 4. Chọn A

Câu 5. Chọn C

Câu 6. Chọn C

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 3)

Câu 9.

Quảng cáo

a) 10kg + 36kg – 21kg = 46kg – 21kg = 25kg

b) 18 cm : 2 + 45 cm = 9cm + 45cm = 54cm

Câu 10.

Lớp 2C có số học sinh nữ là:

30 : 3 = 10 (học sinh)

Lớp 2C có số học sinh nam là:

30 – 10 = 20 (học sinh)

Đáp số: Nữ: 10 học sinh; Nam: 20 học sinh

Câu 11.

Có 3 hình tứ giác

Có 3 hình tam giác

Câu 12.

May 1 bộ quần áo cần số mét vải là:

20 : 5 = 4 (m)

Đáp số: 4m

Câu 13.

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là: 90

Số chẵn lớn nhất có một chữ số là: 8

Hiệu hai số đó là: 90 – 8 = 82

Đáp số: 82

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học