Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

    Đề thi Cuối học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. Viết các số 875, 493, 124, 300 theo mẫu.

Quảng cáo

Mẫu: 567 = 500 + 60 + 7

Câu 2. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 724 , 192 , 853 , 358 , 446, 127, 983, 101

Câu 3. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

457 … 500     248 … 265

401 … 397     359 … 556

701 … 663     423 + 33 … 456

Câu 4. Tìm các số có 2 chữ số. Biết tổng 2 chữ số là 11, tích các chữ số là 30. Tìm 2 số đó.

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

575 – 123     492 – 211

143 + 235     134 + 565

Câu 6. Tính:

453 + 246 – 243 =

752 – 531 + 374 =

146 + 725 – 560 =

Câu 7. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5) Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Câu 8. Tìm x, biết:

100 + x = 987

204 – x = 18 : 6

x × 5 = 450 – 420

Câu 9. Tìm các số có ba chữ số mà tổng các chữ số 4.

Câu 10. Có 30 quả cam được xếp vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu quả cam?

Câu 11. Lớp 2A có xếp được 4 hàng còn thừa 2 học sinh. Tính xem lớp 2A có bao nhiêu học sinh? Biết rằng mỗi hàng xếp được 10 học sinh.

Câu 12. Thứ 3 tuần này là ngày 06 tháng 04. Hỏi thứ 5 tuần sau là ngày mấy?

Câu 13. Tính chu vi hình tam giác ABC biết độ dài các cạnh AB, BC, AC lần lượt là 30 cm, 15 cm, 35 cm.

Đáp án & Thang điểm

Câu 1.

Quảng cáo

875 = 800 + 70 + 5

493 = 400 + 90 + 3

124 = 100 + 20 + 4

300 = 300 + 0 + 0

Câu 2.

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần: 101 < 127 < 192 < 358 < 446 < 724 < 853 < 983

Câu 3.

457 < 500     248 < 265

701 > 663     401 > 397

359 < 556     423 + 33 = 456

Câu 4.

Ta có: 11 = 2 + 9 = 3 + 8 = 4 + 7 = 5 + 6 và 30 = 5 × 6

Số có hai chữ số được tạo thành từ chữ số 5 và 6.

Số cần tìm là 56; 65.

Câu 5.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Câu 6.

453 + 246 – 243 = 699 – 243 = 456

752 – 531 + 374 = 221 + 374 = 595

146 + 725 – 560 = 871 – 560 = 311

Câu 7.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 5)

Câu 8.

a.

100 + x = 987

x = 987 – 100

x = 887

b.

204 – x = 18 : 6

204 – x = 3

x = 204 – 3

x = 201

c.

x × 5 = 450 – 420

x × 5 = 30

x = 30 : 5

x = 6

Câu 9.

Quảng cáo

4 = 4 + 0 + 0 = 2 + 1 + 1 = 3 + 1 + 0

Các số có ba chữ số là: 400; 211; 121; 112; 310; 301; 103; 130

Câu 10.

Mỗi đĩa có số quả cam là:

30 : 5 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả cam

Câu 11.

4 hàng xếp được số học sinh là:

10 × 4 = 40 (học sinh)

Lớp 2A có số học sinh là:

40 + 2 = 42 (học sinh)

Đáp số: 42 học sinh

Câu 12.

Thứ 3 tuần này là ngày 06 tháng 04 nên Thứ 3 tuần sau là ngày 13 tháng 04

Thứ 5 tuần sau là ngày 15 tháng 04.

Câu 13.

Chu vi hình tam giác ABC là:

AB + BC + AC = 30 + 15 + 35 = 80 (cm)

Đáp số: 80cm

Quảng cáo

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên