Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

    Đề thi Cuối học kì 2

    Môn: Toán lớp 2

    Thời gian làm bài: 45 phút

Tải xuống

Câu 1. Số liền sau của số 499 là:

Quảng cáo

A. 497     B. 498     C. 500

Câu 2. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

457 …….. 467     650 …….. 650

299 …….. 399     401 ..….... 397

Câu 3. Giá trị của biểu thức 20 : 2 – 5 là:

A. 2     B. 5    C. 7

Câu 4. Giá trị của x trong biểu thức x x 3 = 12 là:

A. 36     B. 9     C. 4

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

738 + 241     846 – 734

48 + 37     92 – 19

Câu 6. Hãy viết tất cả các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng 3.

Câu 7. Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = ...........................

5 giờ – 2 giờ = ............................

b) 4 giờ x 3 = ...................................

12 giờ : 3 = ..................................

c) 2dm + 3cm + 4mm = ..................................

15dm + 30cm = ..................................

Câu 8. Một ô tô chở khách dừng lại bến đỗ. Có 6 người xuống xe và 4 người lên xe. Xe tiếp tục chạy, lúc này trên xe có tất cả 40 hành khách. Hỏi trước khi dừng lại bến đỗ đó, trên xe có bao nhiêu hành khách?

Quảng cáo

Câu 9. Trường Tiểu học Phong Hải có 430 học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học nữ là 120 học sinh. Hỏi trường đó có tất bao nhiêu học sinh?

Câu 10. Lớp 3A có tất cả 40 học sinh, được chia đều vào 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh?

Câu 11. Tính độ dài đường gấp khúc:

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

Câu 1. Chọn C

Câu 2.

457 < 467     650 = 650

299 < 399     401 > 397

Câu 3. Chọn B

Câu 4. Chọn C

Câu 5.

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Đề thi môn Toán lớp 2 Học kì 2 có đáp án (Nâng cao - Đề 4)

Câu 6.

Ta có: 3 = 1 + 1 + 1 = 2 + 1 + 0 = 3 + 0 + 0

Các số có ba chữ số mà tổng của ba chữ số đó bằng 3 là: 111, 210, 201, 102, 120, 300

Câu 7.

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ

5 giờ – 2 giờ = 3 giờ

b) 4 giờ x 3 = 12 giờ

12 giờ : 3 = 4 giờ

c) 2dm + 3cm + 4mm = 200mm + 30mm + 4mm = 234mm

d) 15dm + 30cm = 150cm + 30cm = 180cm

Câu 8.

Trước khi dừng lại bến đỗ, trên xe có số hành khách là:

40 – 6 + 4 = 38 (hành khách)

Đáp số: 38 hành khách

Câu 9.

Số học sinh nam là:

430 – 120 = 310 (học sinh)

Có tất cả số học sinh là:

310 + 430 = 740 (học sinh)

Đáp số: 740 học sinh

Câu 10.

Quảng cáo

Mỗi tổ có số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh

Câu 11.

Đổi 1dm = 10cm

Độ dài đường gấp khúc ABCDEG là:

8 + 6 + 10 + 10 + 7 = 41 (cm)

Đáp số: 41cm

Tải xuống

Xem thêm các Đề thi, đề kiểm tra Toán lớp 2 cơ bản, nâng cao có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học