Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)Đề kiểm tra Tiếng Anh 6 - Học kì 1

Thời gian làm bài: 15 phút

I. Read the following passage and answer the questions

Quảng cáo

My name is Nam. I’m twelve years old. There are 5 rooms in my house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and a bathroom. I’m in the living room now. There is a table, a couch, a television, a stereo, a telephone, a bookshelf and a lamp. And there are two windows, two armchairs, and three stools in the living room.

1. What is his name?

____________________________________________

2. How old is he?

____________________________________________

3. How many televisions are there in the living room?

____________________________________________

4. How many armchairs are there?

____________________________________________

II. Correct the mistake in each sentence

1. How does you spell your name?

A        B       C       D

2. How many window are there in your classroom?

A       B       C       D

3. I am twelve year old.

A       B       C       D

4. I live at Tran Hung Dao street.

A       B       C       D

III. Make questions for the underlined words.

1. Who ……………………………………………………………………………?

- Mr. Keith teaches me English

2. How ……………………………………………………………………………?

- She is twelve years old.

Đáp án

I. Read the following passage and answer the questions

Quảng cáo

1. His name is Nam.

2. He is twelve years old.

3. There is a television in the living room.

4. There are two armchairs in the living room.

II. Correct the mistake in each sentence

1. B => do

2. C => windows

3. D => years

4. C => in

III. Make questions for the underlined words.

1. Who teaches you English?

2. How old is she?

Các đề kiểm tra, đề thi Tiếng Anh lớp 6 có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-15-phut-tieng-anh-6-hoc-ki-1.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học