Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

    Thời gian: 45 phút

I . Phần trắc nghiệm khách quan: (3đ)

Trong mỗi câu dưới đây, hãy chọn phương án trả lời đúng:

Câu 1: Hai góc đối đỉnh thì

A . Bù nhau.

B. Phụ nhau.

C. Bằng nhau.

D. Cùng bằng 90o.

Câu 2: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có

A. 0 góc vuông.

B. 1 góc vuông.

C . 2 góc vuông.

D. 3 góc vuông.

Câu 4: Đường thẳng xy là trung trực của đoạn thẳng MN khi

A. xy đi qua điểm I của MN.

B. xy ⊥ MN.

C. xy ⊥ MN tại I và IM = IN.

D. xy // MN và IM = IN.

Câu 5: Qua 1 điểm ở ngoài đường thẳng cho trước, ta vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6: Số điểm chung của hai đường thẳng song song là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3.

Câu 7: Nếu a // b và a // c thì

A . b // c.

B . a ⊥ c.

C b ⊥ c.

D. b ≡ c.

Câu 8: Nếu a ⊥ b và a // c thì

A. a // b.

B. b // c.

C. a ⊥ c.

D. b ⊥ c.

Câu 9: Nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì

A. a ⊥ c.

B. a // c.

C. a // b.

D. c // b.

Câu 10: Trên hình dưới, cặp góc so le trong là

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 11: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

A. Cặp góc đồng vị bù nhau.

B. Cặp góc trong cùng phía bằng nhau.

C. Cặp góc so le trong bằng nhau.

D. Cặp góc so le ngoài bù nhau.

Câu 12: Để chứng minh "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau” với các bước lập luận sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Sắp xếp lại các bước lập luận để được chứng minh đúng

A.(1),(2) → (3) → (4).

B.(1),(3) → (2) → (4).

C.(2),(4) → (1) → (3).

D.(3),(2) → (1) → (4).

II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 5 cm. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB, nói rõ cách vẽ.

Câu 2: (3,0 điểm)

Cho hình bên: Biết a // b. Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

a) Nêu giả thiết, kết luận

b)Tính số đo của Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2).

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 3: (2,0 điểm) Cho hình sau:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Biết a // b ; Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Tính góc AOB ?

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm, mỗi câu đúng được 0,25 điểm).

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án C B B C A A A D B B C C

Câu 1:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Chọn đáp án C.

Câu 2:

Theo lý thuyết, hai đường thẳng cắt nhau tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh.

Chọn đáp án B.

Câu 3:

Theo định nghĩa: Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và trong các góc tạo thành có 1 góc vuông.

Chọn đáp án B.

Câu 4:

Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Do đó đường thẳng xy là trung trực của đoạn thẳng MN khi xy ⊥ MN tại I và IM = IN.

Chọn đáp án C.

Câu 5:

Theo tiên đề Ơ - clít: "Qua 1 điểm ở ngoài đường thẳng cho trước, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng cho trước."

Chọn đáp án A.

Câu 6:

Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Chọn đáp án A.

Câu 7:

Theo quan hệ giữa ba đường thẳng song song

Ta có: a // b và a // c, suy ra b // c.

Chọn đáp án A.

Câu 8:

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án D.

Câu 9:

Ta có: Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) (quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song)

Chọn đáp án B.

Câu 10:

Góc A1 so le trong với góc B2.

Chọn đáp án B.

Câu 11:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

+ Cặp góc đồng vị bằng nhau.

+ Cặp góc trong cùng phía bù nhau.

+ Cặp góc so le trong bằng nhau.

+ Cặp góc so le ngoài bằng nhau.

Chọn đáp án C.

Câu 12:

Ta chứng minh như sau:

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O.

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

(1 điểm)

- Vẽ đoạn thẳng AB = 5cm (0,25 điểm)

- Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB: Trên tia AB, lấy điểm M sao cho:

AM = Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2) = 2,5 (cm) (0,25 điểm)

- Qua M, vẽ đường thẳng d vuông góc với AB (0,25 điểm)

Ta có: d là đường trung trực của đoạn thẳng AB. (0,25 điểm)

Câu 2:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

a) Giả thiết, kết luận (0,5 điểm)

GT Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)
KL Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

b,

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Câu 3:

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 2)

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 7 Học kì 1 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 40% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm học tập 2k8