Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Tiếng Anh lớp 7 - Học kì 1

    Thời gian: 15 phút

I. Choose the best answers

Quảng cáo

1. What’s your (day/ date/ dates/ daily) of birth?

2. Lan has (some/ lot/ lots/ many) of friends in Da Nang.

3. Today Mai is fine and so (is Lan/ does Lan/ do Lan/ are Lan).

4. Her birthday is on the twelfth (in/ on/ of/ at) August.

5. He (have/ will have/ has/ will be) a birthday party next Sunday.

6. (I will/ Am I / I am/ Can I) speak to Mai, please?

II. Do as directed.

1. When’s your birthday? (Answer the question)

__________________________________________________________________.

2. It’s about 3 kilometers from my house to the English club. (Make the question for the underlined words)

__________________________________________________________________.

3. of/ invite/ friends/ some/ will/ her/ she (Rearrange the given words to make a complete sentence)

__________________________________________________________________.

4.What …………… your parents (do) …………………. at the moment? (Supply the correct form of the verb in brackets)

__________________________________________________________________.

5. I play often badminton in my free time. (Find the mistake and correct it)

__________________________________________________________________.

6. February is the _____________ month in a year. (Fill in the blanks with one suitable word)

__________________________________________________________________.

7. Lan/ read/ books/ free time. (Make a complete sentence)

__________________________________________________________________.

Quảng cáo

Đáp án & Thang điểm

I.

1. date 2. lots 3. is Lan 4. of 5. will have 6. Can I

II.

1. It is on………..

2. How far is it from your house to the English club?

3. She will invite some of her friends

4. ….are……doing

5. play often -> often play

6. second

7. Lan reads books in her free time.

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Xem thêm các Đề kiểm tra, Đề thi Tiếng Anh lớp 7 có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Tuyển tập Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra 1 tiết Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1 và học kì 2 có đáp án và thang điểm được các Giáo viên hàng đầu biên soạn bám sát chương trình Ngữ văn lớp 7 và cấu trúc ra đề kiểm tra trắc nghiệm và tự luận mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.