Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1

MỤC TIÊU

- Vận dụng thành thạo các kiến thức cơ bản về căn bậc hai

- Vận dụng tổng hợp các kĩ năng đã có về tính toán biến đổi biểu thức số và biểu thức chữ có chứa căn bậc hai

C. Hoạt động luyện tập

Làm việc theo nhóm, tổng kết các kiến thức cơ bản về căn bậc hai rồi trình bày kết quả (vó thể vận dụng sơ đồ tư duy để trình bày):

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

1. Kết quả nào sau đây đúng?

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Lời giải:

Ta có:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Suy ra A sai, B đúng

Ta có:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất suy ra C sai

Ta có:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất suy ra D sai

Vậy B đúng.

2. Rút gọn biểu thức Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất ta được kết quả là:

A. 6     B. √6

C. 2     D. 2√2

Bài làm

Ta có:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Suy ra D đúng.

3. Khẳng định nào sau đây đúng?

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

4. Thực hiện phép tính:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

5. Giải phương trình:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Lời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

6. Chứng minh đẳng thức:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Lời giải:

a) Biến đôi vế trái ta được:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Sau khi biến đổi ta được vế trái bằng vế phải. Vậy đẳng thức được chứng minh.

b) Biến đổi vế trái ta được:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Sau khi biến đổi ta được vế trái bằng vế phải. Vậy đẳng thức được chứng minh.

7.

Cho biểu thức: P với x ≥ 0, x ≠ 1

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tính giá trị của P với x = 4/9

c) Tìm giá trị của x để |P| = 1/3

Bài làm:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

8.

Cho hai biểu thức: A và B với a > 0

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

a) Tính giá trị của biểu thức B khi a = 19 – 8√3

b) Rút gọn biểu thức A – B;

c) Tìm giá trị của a để A – B = 2

d) Tìm giá trị của a để biểu thức A – B đạt giá trị nhỏ nhất

Lời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

9.

Cho biểu thức:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

a) Rút gọn P

b) Tính giá trị của P tại Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

c) Chứng minh P ≤ 1

Bài làm:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

10.

Cho biểu thức: P với x ≥ 0, x ≠ 1

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để P < 15/4

Bài làm:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

D.E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

1. Tìm giá trị lớn nhất của Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Lời giải:

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số ta có:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Dấu bằng khi x - 2 = 4 - x ⇔ x = 3

Vậy Max A = 1 khi x = 3.

2. Tìm các số hữu tỉ a sao cho biểu thức Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất có giá trị là số nguyên.

Lời giải:

Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất

Để B có giá trị nguyên thì Giải Toán 9 VNEN Bài 10: Ôn tập chương 1 | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất phải là số nguyên hay 2 chia hết cho √a - 1

*TH1: √a - 1 = - 2 ⇔ √a = - 1 (vô nghiệm)

*TH2: √a - 1 = - 1 ⇔ √a = 0 ⇔ x = 0

*TH3: √a - 1 = 1 ⇔ √a = 2 ⇔ x = 4

*TH4: √a - 1 = 2 ⇔ √a = 3 ⇔ x = 9

Vậy B nguyên khi x thuộc tập nghiệm S = {0; 4; 9}.

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 9 chương trình VNEN hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán lớp 9 VNEN của chúng tôi được biên soạn bám sát theo chương trình Hướng dẫn học Toán 9 chương trình mới VNEN Tập 1 & Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Nhóm hỏi bài 2k6