Hàm hữu ích trong SQLSQL có nhiều hàm có sẵn để thực thi tiến trình xử lý trên dữ liệu dạng chuỗi hoặc số. Dưới đây là danh sách tất cả hàm hữu ích mà có sẵn trong SQL.

 • Hàm COUNT trong SQL - Hàm tập hợp COUNT trong SQL được sử dụng để đếm số hàng trong một bảng của cơ sở dữ liệu.

 • Hàm MAX trong SQL - Hàm tập hợp MAX trong SQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị lớn nhất cho một cột cụ thể.

 • Hàm MIN trong SQL - Hàm tập hợp MIN trong SQL cho phép chúng ta lựa chọn giá trị nhỏ nhất cho một cột cụ thể.

 • Hàm AVG trong SQL - Hàm tập hợp AVG trong SQL cho giá trị trung bình cho một cột cụ thể trong bảng.

 • Hàm SUM trong SQL - Hàm tập hợp SUM trong SQL tính tổng một cột dạng giá trị số.

 • Hàm SQRT trong SQL - Hàm này được sử dụng để cho căn bậc hai của một số đã cho.

 • Hàm RAND trong SQL - Hàm này được sử dụng để tạo một số ngẫu nhiên bởi sử dụng lệnh SQL.

 • Hàm CONCAT trong SQL - Hàm này được sử dụng để nối chuỗi bên trong bất kỳ lệnh SQL nào.

 • Hàm xử lý date trong SQL - Danh sách đầy đủ các hàm trong SQL để thao tác với Date trong SQL.

 • Hàm xử lý số trong SQL - Danh sách đầy đủ các hàm trong SQL để thao tác với số trong SQL.

 • Hàm xử lý chuỗi trong SQL - Danh sách đầy đủ các hàm trong SQL để thao tác với chuỗi trong SQL.

Quảng cáo

Các bạn ở Hà Nội có thể tham gia khóa học thứ 9 của vietjackteam (đang tuyển sinh) vào cuối tháng 10/2018 do anh Nguyễn Thanh Tuyền, admin vietjack.com trực tiếp giảng dạy tại Hà Nội. Chi tiết nội dung khóa học tham khỏa link : Khóa học Java.Các bạn học CNTT, điện tử viễn thông, đa phương tiện, điện-điện tử, toán tin có thể theo học khóa này. Số lượng các công việc Java hoặc .NET luôn gấp ít nhất 3 lần Android hoặc iOS trên thị trường tuyển dụng. Khóa online= Đi phỏng vấn, Khóa offline= Đi phỏng vấn+ 1.5 tháng thực tập ngoài doanh nghiệp.

Mọi người có thể xem demo nội dung khóa học tại địa chỉ Video demo khóa học Offline

Các bạn ở xa học không có điều kiện thời gian có thể tham dự khóa Java online để chủ động cho việc học tập. Từ tháng 4/2018, VietJack khuyến mại giá SỐC chỉ còn 250k cho khóa học, các bạn có thể trả lại tiền nếu không hài lòng về chất lượng trong 1 tháng, liên hệ facebook admin fb.com/tuyen.vietjack để thanh toán chuyển khoản hoặc thẻ điện thoại, khóa học bằng Tiếng Việt với gần 100 video, các bạn có thể chủ động bất cứ lúc nào, và xem mãi mãi. Thông tin khóa học tại Khóa học Java Online trên Udemy

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.

Các bài học SQL phổ biến khác tại VietJack: