Thuộc tính background-attachment trong CSSThuộc tính background-attachment trong CSS xác định trạng thái scroll và trạng thái cố định (giá trị fixed) của một hình nền trong khi trang được scroll.

Thuộc tính background-attachment có thể nhận giá trị:

 • scroll: sử dụng giá trị này để thiết lập trạng thái scroll cho hình nền của phần tử.

 • fixed: sử dụng giá trị này để thiết lập trạng thái cố định tại một vị trí nào đó trong khi bạn scroll trang.

Thuộc tính background-attachment có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính background-attachment trong DOM

object.style.backgroundAttachment = scroll | fixed;

Ví dụ thuộc tính background-attachment trong CSS

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p style="background-image:url(/images/pattern1.gif); 
     background-attachment:scroll;
     background-attachment:scroll;
     background-repeat: no-repeat;
     background-attachment: fixed;">
    Doan van co hinh nen co the scroll duoc.
    Doan van co hinh nen co the scroll duoc.
	  Doan van co hinh nen co the scroll duoc.
	  Doan van co hinh nen co the scroll duoc.
    Doan van co hinh nen co the scroll duoc.
	  Doan van co hinh nen co the scroll duoc.
   </p>
</body>
</html> 

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.