Thuộc tính border-left trong CSSThuộc tính border-left trong CSS thiết lập viền trái cho phần tử. Sử dụng thuộc tính này, bạn có thể xác định màu, độ rộng và style cho viền trái.

Thuộc tính border-left có thể nhận giá trị:

Thuộc tính border-left có thể nhận các giá trị để xác định màu, độ rộng và style cho viền trái.

Thuộc tính border-left có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính border-left trong DOM

object.style.borderLeft = "2px solid red";

Ví dụ thuộc tính border-left trong CSS

Sử dụng thuộc tính border-left trong CSS, bạn có thể xác định màu, độ rộng đường viền và style cho viền trái.

Bạn theo dõi ví dụ dưới để thấy cách sử dụng của thuộc tính border-left và các giá trị của thuộc tính này trong CSS.

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p style="border-left:4px solid red;">
   Vi du minh hoa thuoc tinh border-left trong CSS.
   </p>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.