Thuộc tính border-right trong CSSThuộc tính border-right trong CSS thiết lập viền phải cho phần tử. Sử dụng thuộc tính này, bạn có thể xác định màu, độ rộng và style cho viền phải.

Thuộc tính border-right có thể nhận giá trị:

Thuộc tính border-right có thể nhận các giá trị để xác định màu, độ rộng và style cho viền phải.

Thuộc tính border-right có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính border-right trong DOM

object.style.borderRight = "2px solid red";
Quảng cáo

Ví dụ thuộc tính border-right trong CSS

Sử dụng thuộc tính border-right trong CSS, bạn có thể xác định màu, độ rộng đường viền và style cho viền phải.

Bạn theo dõi ví dụ dưới để thấy cách sử dụng của thuộc tính border-right và các giá trị của thuộc tính này trong CSS.

<p style="border-right:4px solid red;">
   Vi du minh hoa thuoc tinh border-right trong CSS.
</p>

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.