Thuộc tính speak-numeral trong CSSThuộc tính speak-numeral trong CSS được sử dụng trong Aural Media để xác định cách phát thanh các giá trị số.

Thuộc tính speak-numeral có thể nhận giá trị:

  • digits: các số sẽ được đọc lần lượt từng số một (ví dụ: four one two).

  • continuous: giá trị số sẽ được đọc theo phong cách trong Language-Dependent (ví dụ: one hundred eleven).

Cú pháp thuộc tính speak-numeral trong DOM

object.style.speakNumeral = "digits";

Thuộc tính speak-numeral có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Ví dụ thuộc tính speak-numeral trong CSS

Tiếp theo là ví dụ minh họa cách sử dụng của thuộc tính speak-numeral trong CSS:

<style type="text/css">
   <!--
   td.phone-no {speak-number: digits;}
   td.price {speak-number: continuous;}
   -->
</style>

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.