Thuộc tính empty-cell trong CSSThuộc tính empty-cell trong CSS được sử dụng để điều khiển Model hiển thị của ô trong bảng khi ô này không có nội dung. Khi được sử dụng trong Layout mà có phần Border được xác định riêng rẽ (Separate Border), phần ô không có nội dung sẽ không có đường viền.

Thuộc tính empty-cell có thể nhận giá trị:

 • show: hiển thị cả phần border cho ô mà không có nội dung.

 • hide: không hiển thị.

Thuộc tính empty-cell có thể áp dụng cho:

Tất cả phần tử được hiển thị dưới dạng một ô trong bảng.

Cú pháp thuộc tính empty-cell trong DOM

object.style.emptyCell = "hide";

Ví dụ thuộc tính empty-cell trong CSS

Trong ví dụ sau, mình ẩn border của ô mà không có nội dung với việc sử dụng giá trị hide của thuộc tính empty-cell trong CSS.

<html>
  <head>
  
   <style type="text/css">
     table.empty{
      width:350px;
      border-collapse:separate;
      empty-cells:hide;
     }
     td.empty{
      padding:5px;
      border-style:solid;
      border-width:1px;
      border-color:#999999;
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <table class="empty">
     <tr>
      <th></th>
      <th>Dau de cho cot</th>
      <th>Dau de cho cot</th>
     </tr>
   
     <tr>
      <th>Dau de cho hang</th>
      <td class="empty">Gia tri</td>
      <td class="empty">Gia tri</td>
     </tr>
   
     <tr>
      <th>Dau de cho hang</th>
      <td class="empty">Gia tri</td>
      <td class="empty"></td>
     </tr>
   </table>
   
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.