Thuộc tính direction trong CSSThuộc tính direction trong CSS xác định hướng hiển thị phần nội dung của văn bản.

Thuộc tính direction có thể nhận giá trị:

 • ltr: nội dung của phần tử sẽ được hiển thị từ trái qua phải.

 • rtl: nội dung của phần tử sẽ được hiển thị từ phải qua trái.

Thuộc tính direction có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính direction trong DOM

object.style.direction = "ltr";

Ví dụ thuộc tính direction trong CSS

Phần dưới là ví dụ minh họa cách sử dụng thuộc tính direction trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p style="direction:rtl;">
   Vi du huong hien thi van ban tu phai qua trai.
   </p>
   
   <p style="direction:ltr;">
   Vi du huong hien thi van ban tu trai qua phai.
   </p>
  </body>
</html> 
Quảng cáo

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.