Thuộc tính border-top trong CSSThuộc tính border-top trong CSS thiết lập cạnh viền trên của phần tử. Cũng giống như thuộc tính border, thuộc tính này cũng nhận các giá trị xác định màu, độ rộng và style cho đường viền.

Thuộc tính border-top có thể nhận giá trị:

Thuộc tính này có thể nhận các giá trị để thiết lập màu, độ rộng và style cho đường viền.

Thuộc tính border-top có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính border-top trong DOM

object.style.borderTop = "2px solid red";

Ví dụ thuộc tính border-top trong CSS

Thuộc tính border-top cho phép bạn xác định màu, độ rộng, và style cho cạnh viền trên của một phần tử.

Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng thuộc tính border-top cũng như ba giá trị của thuộc tính này trong CSS.

<p style="border-top:4px solid red;">
Vi du minh hoa thuoc tinh border-top trong CSS.
</p>
Quảng cáo

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.