Thuộc tính counter-reset trong CSSThuộc tính counter-reset trong CSS thiết lập một counter với name đã cho tới một giá trị cụ thể. Bạn cũng có thể tham khảo chương Thuộc tính counter-increment trong CSS.

Thuộc tính counter-reset có thể nhận giá trị:

 • name: : tên của counter, có thể là bất kỳ giá trị dạng chuỗi nào.

 • integer: xác định sự tăng thêm của counter mỗi khi phần tử đã chọn xuất hiện trong trang. Phần tăng thêm này có thể là 0 hoặc cũng có thể là số âm. Nếu bạn không cung cấp cho thuộc tính này giá trị nào, thì thuộc tính sẽ nhận giá trị tăng thêm mặc định là 1.

 • none: không có sự tăng nào được thực hiện.

Thuộc tính counter-reset có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính counter-reset trong DOM

object.style.counterReset = "section 1";

Ví dụ thuộc tính counter-reset trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính counter-reset trong CSS.

<html>
  <head>
  
   <style>l;
     body {
      counter-reset: section;
     }
     h1 {
      counter-reset: subsection;
     }
     h1:before {
      counter-increment: section;
      content: "Section " counter(section) ". ";
     }
     h2:before {
      counter-increment: subsection;
      content: counter(section) "." counter(subsection) " ";
     }
   </style>
   
  </head>
  <body>
  
   <h1> Hoc CSS co ban tai VietJack</h1>
   <h2> Gioi thieu CSS</h2>
   <h2> CSS la gi ?</h2>
   <h2> Cu phap CSS</h2>
   <h2> Tong hop thuoc tinh trong CSS</h2>
   
  </body>
</html>

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.