Thuộc tính border-top-color trong CSSThuộc tính border-top-color trong CSS xác định màu cho cạnh viền trên của phần tử. Giá trị mặc định là màu của phần tử.

Thuộc tính border-top-color có thể nhận giá trị:

 • color: bất kỳ giá trị màu hợp lệ nào.

Thuộc tính border-top-color có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính border-top-color trong DOM

object.style.borderTopColor = "red";

Ví dụ thuộc tính border-top-color trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính border-top-color trong CSS.

<style type="text/css">
  p.example1{
   border:1px solid;
   border-bottom-color:#009900; /* Green */
   border-top-color:#FF0000;  /* Red */
   border-left-color:#330000;  /* Black */
   border-right-color:#0000CC; /* Blue */
  }
</style>

<p class="example1">
  Vi du minh hoa thuoc tinh border-top-color trong CSS.
</p>

Kết quả là:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


tong_hop_thuoc_tinh_trong_css.jsp