Thuộc tính cue-before trong CSSThuộc tính cue-before trong CSS được sử dụng trong các thiết bị phát thanh (Audio Device) để chơi một bản nhạc (chẳng hạn) trước một phần tử.

Thuộc tính có thể nhận giá trị:

  • none: không xác định media file nào.

  • URI: trỏ đến vị trí chứa media file.

Thuộc tính cue-before có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính cue-before trong DOM

object.style.cueBefore = url("music.wav");

Ví dụ thuộc tính cue-before trong CSS

Dưới đây là ví dụ minh họa thuộc tính cue-before trong CSS.

<style tyle="text/css">
   <!--
   a {cue-before: url("bell.aiff");}
   h1 {cue-before: url("pop.au"); }
   -->
</style>

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.