Bash about là gìNghĩa từ Bash about

Ý nghĩa của Bash about là:

  • Ngược đãi

Ví dụ minh họa cụm động từ Bash about:

 
- If you BASH your monitor ABOUT like that, it won't last long.
Nếu mình ngược đãi chiếc máy tính như thế, nó sẽ không bền đâu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bash about trên, động từ Bash còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp