Bash up là gìNghĩa từ Bash up

Ý nghĩa của Bash up là:

  • Đập mạnh, va mạnh, đánh mạnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Bash up:

 
- They BASHED him UP in the fight in the pub last week and he had to go to
hospital.
Họ đã đánh mạnh vào anh ta trong cuộc ẩu đả ở tiệm rượu tuần trước và anh ta
phải vào bệnh viện.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bash up trên, động từ Bash còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp