Bash in là gìNghĩa từ Bash in

Ý nghĩa của Bash in là:

  • Đập mạnh, va mạnh

Ví dụ minh họa cụm động từ Bash in:

 
- The burglars BASHED the door IN to enter the house.
Các tên trộm đã đập mạnh cánh cửa để vào trong căn nhà.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bash in trên, động từ Bash còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp