Bash out là gìNghĩa từ Bash out

Ý nghĩa của Bash out là:

  • Viết nhanh cái gì đó mà không có nhiều chuẩn bị

Ví dụ minh họa cụm động từ Bash out:

 
- I BASHED the essay OUT the night before I had to hand it in.
Tôi phải viết nhanh bài tiểu luận tối nay trước khi tôi phải nộp nó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Bash out trên, động từ Bash còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp