Book out là gìNghĩa từ Book out

Ý nghĩa của Book out là:

  • Rời đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Book out:

 
- I don't like the look of the people arriving - let's BOOK OUT.
Tôi không thích ánh mắt của người đang tới - chúng ta rời đi thôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Book out trên, động từ Book còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp