Breeze along là gìNghĩa từ Breeze along

Ý nghĩa của Breeze along là:

  • Di động, chuyển động dễ dàng, nhanh chóng

Ví dụ minh họa cụm động từ Breeze along:

 
- The film BREEZES ALONG for the first hour, then becomes rather dull and slow.
Tình huống phim diễn ra nhanh trong một tiếng đầu tiên, sau đó dần chậm lại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Breeze along trên, động từ Breeze còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp