Breeze in là gìNghĩa từ Breeze in

Ý nghĩa của Breeze in là:

  • Đi nhanh vào một địa điểm

Ví dụ minh họa cụm động từ Breeze in:

 
- He BREEZED IN and started shouting at us.
Họ đi nhanh vào và bắt đầu la hét chúng tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Breeze along trên, động từ Breeze còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp