Breeze through là gìNghĩa từ Breeze through

Ý nghĩa của Breeze through là:

  • Dễ dàng vượt qua, thành công

Ví dụ minh họa cụm động từ Breeze through:

 
- She BREEZED THROUGH her exams.
Cô ta dễ dàng vượt qua kì thi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Breeze through trên, động từ Breeze còn có một số cụm động từ sau:


b-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp